தமிழகதைப் பொறுத்தவரை தேர்தல் நடைபெற்ற 39 நாடாளுமன்ற தொகுதியில் திமுக 37 இடங்களிலும் அதிமுக 2 தொகுதிகளும் முன்னிலையில் உள்ளன.