அண்மை செய்திகள் :


உயிர்மை பதிப்பகம்


Homepage

உயிர்மை பதிப்பக நூல்களுக்கான இணைய புத்தக அங்காடி

இன்னும் சில தினங்களில்

உயிர்மை பதிப்பக நூல்களை நேரடியாகப் பெறுவதற்கான இணைய புத்தகக் கடை இது. இந்த இணையதளத்தில் உயிர்மை பதிப்பகத்தின் அனைத்து  வெளியீடுகளையும் நீங்கள் நேரடியாக ஆன்லைன் மூலமாக க்ரெடி- டெபிட் கார்ட் மூலமாகவோ வங்கிக் கணக்கு மூலமாகவோ பெறலாம். மேலும் சிறப்புச்  சலுகைவிலை திட்டங்களும் சிறந்த நூல்கள் குறித்த மதிப்புரைகளும் இந்த இணையதளத்தில் இடம் பெறும்.

தொடர்புகளுக்கு: e.mail uyirmmai@gmail.com
தொலைபேசி: 044- 48586727
அலைபேசி: 9003218208