முன் வெளியீட்டு சலுகை விலை- 9.1.2020 முதல் 15.1.2010 வரை

ராஜேஷ் குமாரின் தேர்ந்தெடுத்த நாவல்கள் 15 நாவல்கள் இரண்டு தொகுதிகளாக
ரூ. 1400க்குப் பதில் ரூ. 1000 மட்டும்

இந்தியாவில் தபால் செல்வு இலவசம்

நூல்கள் ஜனவரி 16 வெளிவரும்

முன் பதிவு செய்ய : https://bit.ly/2tKsVAA

ராஜேஷ் குமார் தேர்ந்தெடுத்த நாவல்கள் தொகுதி- 1
விலை ரூ. 750

ராஜேஷ்குமாரின் கீழ்கண்ட நாவல்கள் முதல் தொகுதில்

1.டிசம்பர் பௌர்ணமி
2. சயனைட் புன்னகை
3. மாண்புமிகு இந்தியன்
4. விவேக் ஜாக்கிரதை
5. ஐந்தாம் பிறை
6. ஹாங்காங் விழிகள்
7. புதிய திசைகள்
8. ஹைட்ரஜன் பூக்கள்

ராஜேஷ் குமார் தேர்ந்தெடுத்த நாவல்கள் தொகுதி- 2
விலை ரூ. 650

ராஜேஷ்குமாரின் கீழ்கண்ட நாவல்கள் இரண்டாம் தொகுதில்

1. புதைத்து வைத்த நிலா
2. தாஜ்மஹால் நிழல்
3. தாய் மண்ணே வணக்கம்
4. ஒரு கோடி ராத்திரிகள்
5. இந்தியன் என்பது என் பேரு
6. இடி… மின்னல்… இந்திரா! .
7. நிறம் மாறும் நிஜங்கள்