புகழ்பெற்ற கன்னட மொழி எழுத்தாளர், நாடக ஆசிரியர், நடிகர் மற்றும் திரைப்பட இயக்குனர் கிரிஷ் ரகுநாத் கர்னாட் மறைந்தார்.