1
பதினெட்டு கதவுகள் கொண்ட 800+ Free Select & Fabric Photos - Pixabay
என் வீட்டில்
பதினெட்டையும் திறந்து வைத்தேன்
ஒன்றைத் திறந்தேன்
வாசல் வந்தது
இரண்டைத் திறந்தேன்
கூடம் வந்தது
மூன்றில் தனியறை
நான்கு கழிவறை
ஐந்து அடுமனை
ஆறில் அது
ஏழில் இது
இப்படி
இப்படி
பதினேழு வரை திறந்தேன்
பதினெட்டையும் திறந்தேன் –
கடல்
பதினெட்டு அறைகள் கொண்ட என் வீட்டில்
பத்தொன்பதாவது அறையே
என் விருப்ப அறை
ஒருநாள்
தூரத்தில்
பார்த்தேன்
அந்தி சாயும் பொழுததில்
ஒரு படகு
தொலைவே
மறைந்துகொண்டிருந்தது!
அதிலிருந்தவன்தான்
பத்தொன்பதாம் அறையைத் திறந்துகொண்டிருந்தான்
இருபதாவது அறைக்குள்
இறங்கிக்கொண்டிருந்தது
மாலைச்சூரியன்
2
இன்றெனக்கோ
ஞாபக மறதி
சாவியை மறந்துவிட்டேன்
ஞாபக மறதி
இன்றென்
பேருந்தைத் தவறவிட்டேன்
சாப்பிட மறந்துவிட்டேன்
கோப்புகளை மறந்துவிட்டேன்
மறந்து மறந்து
திடீரென
ஞாபகம் வந்தது
ஞாபகம் மறதியாய்
முன்னெப்போதோ
பிறந்துவிட்டேன்
3
*இரண்டு இரகசியங்கள்*
இருவர்
ஒரு இரகசியத்தை
கேட்கின்றனர்
ஒருவர் அருகில் நின்று
இன்னொருவர் ஒளிந்துகொண்டு
4
உறக்கம் என்பதுYes, You Can Control Your Dreams: The Strange Science of Lucid Dreaming | Discover Magazine
மரணமென்றால்
கனவு என்பது
மரணத்தின் வாழ்வு
மரணத்தின் வாழ்வும்
நம் வாழ்வு போலே
நல்லதும் கெட்டதுமானதா
கெட்ட கனவொன்றில்
நான் அலறியெழுந்தேன்
நல்ல கனவொன்றில்
நான் அப்படியே தூங்கினேன்
நல்ல கனவில் தூங்கினாலும்
விழிப்பு கூட்டிவந்துவிடுகிறது
இங்கே
கெட்ட கனவில்
அலறி எழுந்திருப்பது மட்டுமென்ன
நல்லதால் மட்டுமான வாழ்விலா
நல்ல கனவென்றும்
கெட்ட கனவென்றும்
இல்லாத
கனவே இல்லாத
தூக்கம் தூங்கி
விழிக்கும்போது
வாழ்வு
சொர்க்கத்திலும் இல்லாத
நரகத்திலும் இல்லாத
அமைதி அடைகிறது
சொர்க்கத்துக்கும் நரகத்துக்கும்
இடையே
அதற்கு என்ன பெயர்
என்ன பெயர் வைத்தாலும்
அதை சொர்க்கத்தில் சேர்த்திடுவர்
ஆனால் அது
நரகம் இல்லை
சொர்க்கம்
இல்லவே இல்லை
5
திடகாத்திர ஆள்
பார்த்தால்
நூறு பேரை அடிப்பார் போலிருக்கிறது
அவர் நிற்கிறார்
பின் திரும்பி
போனில் பேசிக்கொண்டு
யாருடனோ
வாக்குவாதம் செய்துகொண்டு
சரியாக
அவர் தலையில் அசைகிறது
ஒரு கொத்துச் செடிப்பூ
ஏனோ
இளகுகிறது
அவர் குரல்
6
*விளைச்சல்*Kim Pieters, Everyone may think two thousand years ago colourless peacocks filled the blue sky , 2021 | The Nomadic Art Gallery
நிறமற்ற
நிறம் அடித்தேன்
நிறம்
அத்தனையையும்
நிறமற்றதாக்கினேன்
சிகப்புக்  குருடு
அதற்குத் தெரியவில்லை
செவிட்டு மஞ்சளை
மஞ்சளுக்குப் புரியவில்லை
வெள்ளையின்
ஊமை பாஷை
நிறமற்ற பெரும்பரப்பு
அதில் பொழிகிறது
நிறமற்ற மழை
முளைவிடுவதென்ன
முளைவிடுவதென்ன